שקט

שם על ההרים

ראיתי את חסד האלוקים

עטוף בשתיקה

ואדרתו ערפילי טוהר.

 

שם בין ההרים

השלכנו את השקט

כשעיר לעזאזל

אל התהומות

 

שם על ההרים

חוללה הקדושה

בשיחות של חולין