אותך,

רוצה לראות

לחוש ולמשש

לאחוז בך היטב

ותמיד ...

ממש תמיד

רק אותך להחזיק

תחושת השייכות

החסרת הפעימה

והלב הדופק

כנער מתבגר

הזיעה בידיים

ופיק הברכיים

וכל זה למה ?

למגעך הבלתי נשכח

לאהבתך הבלתי נלאית

לתמימותך הרבה

לזאת אנכי מייחל

ומצפה ...