אבודה בין צללים של אהבה ושנאה

כלואה בתוך עולם של מחשבות.

מנסה לפרוץ החוצה,

רק כדי לנשום אותך מעט,

רק כדי להושיט את היד ולגעת לך בלב.

אבל גם אתה אבוד בתוך הצללים שלך.

כלוא בעולם שלך.

אבוד במחשבות שלך.

אתה שלה, כנראה לעולם תישאר..