בוקר אחד

הלכתי ברחוב

ומה שראיתי

היה טוב

 

ראיתי אישה

בכחול לבושה

אומרת לזקנה

"שבי בבקשה"

 

אנשים טובים

אנשים נפלאים

אם נעזור זה לזה

נחיה בכיף חיים

 

המשכתי ללכת

ופתאום נדהמתי

ראיתי איש

שדומה לאמפטי דמפתי

 

האיש היה עוור

ורצה לחצות את הכביש

פתאום ניגש ילד

ועזר לאיש

 

אנשים טובים

אנשים נפלאים

אם נעזור זה לזה

נחיה בכיף חיים