החלטתי..

החלטתי אותך לעזוב...

החלטתי אותך לשכוח..

החלטתי ממך לברוח...

...החלטתי..אבל לא קיימתי

למרות שנורא נורא רציתי...!