אומנם לא נגעת אתה שומר נגיעה אבל המבט שלך שקדח לתוכי לראות אותי מעורטלת מעצמי המבט שלך... צריך להוציא איסור למבטים שכאלה.