אל מדבר אלמותי ותמימות בתולית, אל האינסופי הצהוב, השורד, אתהלך, אתלטף בחולות חמוקיך ורוח תפרע עדרי שערי. רוח חמה תרדים, תתנשף במחילת חלילי תשחק, תתבדר, תפלרטט. ואני- אתמסר לבריאה.