לחטוף

לבלוע הכל

בגדול

עוד נתח

עוד שטח

של חיים

השמיים - הגבול

כל עוד

נתח גדול יותר

אצל השכן

ממול