כמה יפה הוא הירח

שבא לראות פנים המביטים

בפנים ריקים דולפים ריק

במנוסה אל המאור

הם דורשים.

אבנים קרות בני אלמוות מתים

מתרוקנים מתנוססים ונוסקים אל רוח

הקודש המותירה קורבנות שסועים לצד הדרך

בסמוך לתהומות שם אנו זרוקים

מוטלים ישנים

בתוך קופסאות ריקות

אך כבדות מ- כוח המחשבה

מ- כוח היצירה.

להבות של אש סביב בשרנו

יכוונו את מסענו לריק.

ירח חמה שמים אהבה שכינה קודש מחילה תמימות

בסוף דרכנו נבחין במהות חיינו.