את עצמי אנוכי מבקש. תועה, מגשש, לוהב להבת אש. גופי- זרה, עצמותי- למשא, אל עצמי בשרי נישא. מבעד למסך המציאות מגחכות פניו, עיניו מבהיקות מחרכי העולם. ובנשימתי ניצוץ מנשמתו, ניצוץ לשדו- עצמי. ומבדידות הנפש- מתנגנת לה שירת חייו.