אלי אישך תשוקתך אך בעיניי הכלות דועכת תשוקה פורח רק הפחד