התרגלנו למוות בישראל התרגלנו למוות בישראל. ידענו אותו עוד בטרם הופיע. ריחות המלחמה שקידמו אותו בישרו על בואו הקרב. קשה לאהוב את המוות. תמיד הוא יפגוש אותנו רגע לפני שרצינו. קשה קר ואכזר הוא מקדם את פנינו. תמיד, בחיוך צונן. התרגלנו למוות בישראל. התרגלנו, מתוך שנאה ויאוש. אצלנו, מתרגלים מהר. טרם סיימת בית – ספר, וכבר הוא נוקש על חלונך. באצבע בטוחה הוא יקיש כמבקש את ליטרת הבשר המגיעה לו. אצלנו, מתרגלים מהר. לא כמו הקשיש האירופי שזכה כל חייו להתרגל. התרגלנו למות בישראל. התרגלנו, מתוך קנאה במתים שהלכו והותירו אותנו עם ההרגל.