לא ידעתי שאוציא זאת לאור,

אך עדיין החושך רודף אותי יותר מתמיד.
העוגן שנתפס בליבי ,
לבסוף שוחרר על ידי.

אין מכסה לנשמתי,
היא זועקת!
רעמים בעלי קומה מקיפים
והיא כה קטנה... כה קטנה; מחפשת שלווה...