אני רציתי לומר לך שאני מתגעגע. אני זוכר שישבנו ביחד כל החברים ולא היינו מוציאים מילה במשך שעה. רק מחליפים מבטים. בדממה. וזוכר שטיילנו במדבר יהודה, והיינו לרגע אחד רק אני ואתה: אתה, שרצית לאהוב ולכלול. ואני, שחי לי בסתם יום של חול. היכן אתה? נעלמת? אני רואה ת'מדים ות'דגל מונף. אבל אתה- השתנית! לבקש מא-לוהים הוא התפקיד שלך! אני לא יכול לומר לו שאני... בלעדיך. ואולי היה עדיף שלא תחלום... אני, רציתי לומר לך שאני מתגעגע. זוכר שטיילנו במדבר יהודה והיינו אחד- אני ואתה. אתה, שרצית לאהוב ולכלול, אני שחי לי בסתם יום של חול.