זה לא חכמה להלחם נגד חלשים , אבל להלחם נגד חזקים זה ממש טיפשות