ראיתי תמונה בה דמות של ילדה ילדה בהירה. בהירה נורא. אבל עוד מעט תיכנס לפה אישה. התמונה תתחבר לקול יתחבר לתנועה תתחבר לשפה היא לא תיגע היא לא תהיה שום דבר חוץ ממה שהיא הנה היא מגיעה היא בכלל לא ילדה! יושבת מולי ומביטה לתוך עיני בעיני השמיים שלה ענני הפנטזיה שלי נמסים ישר לתוך הקפה שהיא מזמינה לעצמה והיא ברורה בהירה נהירה והתמונה שהייתה שם קודם עכשיו מטושטשת מטושטשת נורא.