וכבכל שנה הרגע היקר בה בעומדי מול קהל לבן שרה דמות הקשת בענן חסד על פני חתן שושנה בין החוחים מראה כהן. ומחכה לשנה בה אראה דמות הקשת בענן חסד ניתן על פני חתן שושנה בין החוחים אראה מראה כהן.