קרבי שפתייך במורא אל המראה אשר אני בכל כוחי לא העזתי לנפץ שאי אותו כל כובד משקלו בליבך הוא יחזיק בו פן יתרוצץ ירוצץ יתנפץ שאי דרישה לשלום בזכרונך