מי אתה

כשאתה יוצא מן הבית

כשאתה משיל את הבגדים

כשאתה מוריד תוויות מינקות ומנעורים

מי אתה ללא החלומות שחלמו אחרים

שטוו לך מטרות באופק 

שסובבו את גלגל העכברים

בלי כל מה שאמרו לך ההורים

בלי מה שנחשב ומה שלא בעיני החברים


מי אתה שם בפנים

האם נשאר שם משהו 


ואיך יוצקים משמעות

לחללים ריקים?