קוראת אותך

עולם שלם

מצרוף אות לאות

צלילה חופשית

לתוך כרית

נפש הומייה

בריאה.

יש מאין

כמו מים

אין סוף 

לאוצר

היקר.