.רק רצתה לפרוש כנף ולעוף אל המרחב

להעתיר את אהבתה, 

אך ליל שימורים עבר עליה.

דרך חתחתים הכה בה כשפגשה את האשמאי. 

כעת נפשה חבולה. 

אך האור הגנוז זועק לה ממרומים. 

כולה תקווה שתרגיש את החדווה.