איזהו יום שהוא הטוב מכולם

נבקש אותו שובהעתק מושלם

נקום בקרים לקוות שהוא פה עם קפה

ובימים רעים יעלה חיוך רק רפה

איזהו היום הטוב בחיים

אם לא זההיום שחיים.