לא ניסתה. עשתה.
לא קיוותה. רצתה.
לא ראתה. חזתה.
לא הייתה. חוותה.
לא שירתה. יצירתה.
יש אותי. ויש אותה.