ותהיו גאים

ותתרכזו בחיים

ובמה שיש.

ותשאפו לטוב

(ותתקנו לרוב)

שעדיין לא מומש

ושיתישב בכם

רוח

חדש.