לברוח ולהיות אני

לפרוח ולהיות עצמי

לברוח למקום יותר

לברוח למקום שונה

לברוח כי זה לא משנה

לברוח כי מה אכפת

לאף אחד

לא אכפת

זה לא משנה לאף אחד

חוץ מלי

לברוח למקום שלי

לפרוח כשזה רק עצמי

לברוח ולהיות אני

לברוח בלי המחסומים

כשזה רק אני

אין מה להסתיר

כשאין אף אחד

זו אני עצמי

במלאה לאף אחד לא אכפת

במלאה זה לא משנה

אז מה עוצר אותי?

מה מפריע לי?

למה אני לא בורחת?

למה אני לא פורחת?

לברוח ולהיות אני

לפרוח ולהיות עצמי

בלי אנשים שאומרים

מה כן ומה לא

מה נכון מה לא

רק אני מחליטה

רק אני מחליטה