אני אוהב ונאמן לי מאד למדינה

יותר מאשר פרח ושיר ומנגינה

אכפת לי ממנה ורגיש כלפיה

עוקב לי המון אודותיה ואחר מעשיה

על כל פרט קטן שקורה לה

שמתרחש עמה, בכל רגע נתון ושעה

כואב לי, אהבה עמוקה רוחש לה

למרות שבחג העצמאות לא מתנוססים

בביתי דגלים, המעידים על כך

אך הכל אלי בפנים מוסתר ונח

חיבתי אצלי כה גדולה, לארץ נפלאה

היא שלי ורק שלי גידלה אותי

מאז היותי גוזל בבטן אימי

עד היום שצמחתי ובגרתי לי

את אחת ויחידה לי מולדתי שלי

ארץ ישראל, אחרת במקומך אין לי

לעולם לא אחליף לי אותך ולא אבגוד לי

לא בה ולא בי, בכל המצבים שעומדים לרשותי

ארץ של דבש, של חופש וביטוי

לכל יש בה שלל אפשרויות וצדק מצוי