יום ראשון 29 אוגוסט 2010

 

במלחמה ללא שביתות הנשק,

בשבתות אני מקשיב לרשת.

 

שקט...

 

האם משמע הוא, שאתה מופקר לבד?

תפסיק להיות פקוד, תפסיק להיות מק"ט...