ערפולים בראשי נשימות קשות המלים לא יוצאות ואביך והבטן כבדה מחשבות רוחשות המחר הוא גם סוג של עתיד. מועקה וכבדות וחום שנצבר בוערים בי כאבן בשמש והיא לא התקשרה והיום שנגמר לא חזיתי בשום שקיעת פטל. ומימי האתמול לא זורמים בנחליי כי היו הם תפלים גם ליל אמש ובכל זאת לגמתי לקחתי צידה אך גם היא נרקבה שם בנפש.