יום שמח.
יום עצוב.
יום יבש
ויום רטוב.
זה עולם כה מבלבל.
זה עולם כה מתסכל.
תסתכלו לי בעיניים ותגידו את האמת.
תגידו מי עדיין חי ומי מזמן כבר מת.
אומנם אתם נושמים עדיין.
אולי גם מדברים.
אך האם אתם עדיין באמת עוד בחיים?