חושך מסביבי, נפלתי

חושך מסביבי, נפלתי

לא, היא לא, היא לא

הדרך שרציתי

 

חושך מסביבי, נפלתי

חושך מסביבי, נפלתי

לא, היא לא, היא לא

לא, היא לא

 

טעיתי, איך טעיתי

כן, טעיתי, התבלבלתי, לא חשבתי, כן חשבתי

מה יותר טוב בשבילי, במה לבחור

לאן לפנות בכלל

אולי בכיתי וצעקתי ושרטתי, התייאשתי

אולי דימיתי שראיתי שם שילוט קטן עם חץ לצד

 

פניתי, הנה פניתי

אוי, שוב טעיתי, איך שוב טעיתי

כן, טעיתי, התבלבלתי, לא חשבתי, כן חשבתי

מה יותר טוב בשבילי, במה לבחור

לאן לפנות בכלל

אולי בכיתי וצעקתי ושרטתי, התייאשתי

כבר כמעט שהשתגעתי אז  עצרתי, הסתובבתי

חזרה, ממשיך לנסוע חזרה

חושך מסביבי, נפלתי

חושך מסביבי, נפלתי

לא, היא לא, היא לא

הדרך שרציתי

 

חושך מסביבי, נפלתי

חושך מסביבי, נפלתי

לא, היא לא, היא לא

לא, היא לא

 

עוצר בצד, עוצם עיניים, נושא תפילה

למישהו, למישהי, למשהו, לאנשהו

נושם, נושם, מטעין תקווה בתוך תוכי (כך יהיה לי כוח להמשיך)

לא, לא אכפת לי כבר לנסוע כך שעות

אני מדליק את הרדיו לשמוע פטפוטים (גם פטפוטים יש בתוכי)

שלא אפחד, שלא אהיה לבד

וחושך מסביבי, איזה חושך מסביבי

 

הו הו הו הו, יש אורות של עיר באופק

אולי משם יבוא מזור עלי

אולי משם, אולי משם, אולי משם, אולי משם

לוחץ על הדוושה, מרים קצת את הראש

בתקווה

 

הנה שילוט לתל אביב

אני פונה לתל אביב

לתל אביב, לתל אביב, מהר מהר

צפונה, צפונה, לתל אביב, מהר מהר

צפונה לתל אביב, צפונה לתל אביב, צפונה לתל אביב

ומשם אני כבר יודע את הדרך, תודה