והימים חולפים

הקרקסים עוזבים

אנחנו שוב מוטלים

מול ירח בלי צבע

נזכרים איך פחדנו

שלא נדע

לאן להגיע

והנה אנחנו פה

מדמיינים את עצמנו

שוב ילדים

ובורחים מהתמונות

מביטים על עצמנו זקנים

ויודעים

שככה ניראה מעכשיו

והימים חולפים

והימים חולפים

לכל מקום אליו הגענו

ראינו את השלטים

זוהרים בחשיכה

ואנחנו יכולנו לתהות

לאן היינו אמורים להגיע

בזמן שבתי הקולנוע התרוקנו מאדם

בזמן שהקרקס עזב

פתאום אנחנו נראים פשוטים מדי

לא המצאנו דבר

ומי שיבוא אחרינו

הוא בוודאי ידע יותר מאיתנו

אנחנו כבר לא מפחדים

שלא נדע לאן להגיע

סימנים של זמן

הכל נכתב

בלי שנשים לב

על נייר פשוט, על מסך מחשב

רק אנחנו יכולים לקרוא

יכולנו לדמיין את עצמנו שוב נערים

ברחנו מהתמונות, טרקנו את הדלת

יכולים להביט על עצמנו זקנים

יודעים שככה ניראה מעכשיו

סיפורים ימלאו אותנו

ככה הימים יחלפו

אם נרגיש משהו

בוודאי זה יהיה אמיתי

אנחנו שוב מוטלים מול ירח בלי צבע

והימים חולפים

הקרקסים עוזבים

יותר אנחנו לא מפחדים