לא פושע, לא יודע,

מה לעזאזל עשיתי.

הם אומרים שבהרים

גיהינום אני בניתי

 

    אבל הם לא יודעים,

    שזה לא אני, לא אני!

    גן עדן בניתי בהרים,

    גן עדן הוא גני.

 

את מי כבלו, מי נעלו,

באזיקי נחושת?

מי הקים על ההרים

מבצר מלא תחמושת?

 

    אבל הם לא יודעים,

    שאני חף מכל פשע!

    היכל שלום יש בהרים,

    כנגד כל הרֶשע.

 

לקחו אותי, מעם ביתי,

אל גובה שמי האודם,

כי חברים על ההרים,

בגדו בי כמקודם.

 

    אבל הם לא יודעים,

    שבי לא יבגדו,

    חברַי מראש הרים,

    לעד לא ימרדו.

 

האיש ההוא, או מישהו,

אמר שאני רע,

יבוא עזרי מההרים,

אם לא מהמדורה.

 

    אבל הם לא יודעים,

    באש אין לי עניין,

    כי במסתור שבהרים,

    חפרתי מעיין.

 

השתכנעו ונכנעו,

סוף סוף הקטגורים,

איתי חוזרים אל ההרים

ולא כמטדורים.

 

    כי הם עכשיו יודעים,

    אמת מה שאמרתי,

    וכשחזרתי להרים,

    הודיתי ששיקרתי.