כשהווה נפגש אל מול עבר
כשרגשות גואים
גאות ושפל
כשלא יודע מהו מקומך
ואיך אמורה להתנהל דרך חייך

כשמבטים משתאים
וצחוקים ולחשושים
וסוף-חיבוקים נרגשים (חלקם מזויפים)
ומילות געגועים

ואז אתה עוד יותר מתגעגע להווה
ושוב מתבלבל מהו מקומך
עבר אל מול הווה