שמחת נעורים

 

זועק משעול צועק הגיא

בוכה ההר מיבב הנחל

מילל השביל נאנחת שלוחה

וההד משיב בגניחה נוראה

 

איה הנער שהלך בשביל

הנער שרץ בהר עם תרמיל

היכן העלם שטייל במשעול

זרם בנחל עד לפתיתי החול

 

איה הנער בשלוחה קפץ

ובגיא התגלגל בקו ישר

היכן העלם שקולו הדהד בצוקים

התנגש וחזר מבין הסלעים

 

אך צחוק נשפך לו בעמק

צחוק שזור נימי ילדות

ונער לבוש קצרים ושורש

התגלה מתוך הערוץ