תקופת התור פרחה לה

תקופת המחול הסתימה לה

תקופת הכתום רבצה לה

 

תקופה בה הכתום שולט

ומלחמתו של הנוער הכתום בולט

ואת מעשי הקונדס העם לא קולט

 

קטינות מאחורי סורג ובריח

הוריהם מסתתרים מאחורי אריח

וכל העניין ממש לא מריח

 

יהודי לא מגרש יהודי

יהודי לא פוקק יהודי

יהודי לא מכה יהודי

 

סיסמאות לחוד

ומציאות לחוד

אולם החיים נמצאים חסרי קוד.