אויר במתנה

 

קיבלתי היום אויר

והרוח הביאה אותו עד אלי

הוא רק שלי , רק בשבילי

אויר לנשימה

אויר לנשמה

אויר שכל כולו במתנה.