הסר מיד את עיניך!

לא תמצא פה דבר מלבד אכזבות.

 

לא אהיה זה אני אשר ינסה כעבד לרצותך.

 

ולמה ציפית?

לסונטה מרגשת, לפואמה מרטיטת קרביים?

לא ולא!

לא כאן!

לֶך לךָ

לרעות לך בדפים אחרים

אשר לך, לא לי,

לא משלי.

 

אף כי רצון רב תופס בי

בעוז, ברגעים אלו,

עת דף זה מתמלא בשחור

חיוור.

דחף לרצותך כשביל רמוס,

המתחנן כי תפסע בו,

אך איתן אני בדעתי

כשמים הנותרים כחולים

כמים הנותרים נוזלים.

 

לֶך!

 

לא אהיה זה אני אשר

כים הנושא ספינה

כאוויר הנושא מטוס

כאדם אשר ללא תקווה

בתקווה נואשת

מנסה לעמוד בציפיות עולמו:

ינסה לרצותך.

 

 

השיר נכתב בלשון זכר

תתמודד