אל תבקש לחזור החוצה

מלמעלה למטה

בכיוון ההפוך

בין ודאות האשליה

לאשלית הודאות

חוקי המשחק משתנים

הורדים נבולים

קיר סובל מסדקים

נשיקת הפאזל מצילה חיים.

אל תבקש לחזור החוצה.

מלמעלה למטה

בכיוון ההפוך.