סימפוניה רומית סימפוניה של לבבות
שבורים לרסיסים והמחכים לאהבה
שכמו מנגינה יפה ומקושטת בכתר
תשאר אצלינו ותישמור עלינו אם מצרה
ואם מפחד שלפעמים עולה ויורד
אצלינו בנשמה וכמו פעמון מרעיד את הלב

סימפוניה רומית סימפוניה של אהבה
כובשת את הנפש שבתוכינו ונותנת
רגע של אהבה המלווה במנגינה נעה
שכמו חליל קטן הולך אחרינו
ומראה לנו את הדרך
ללב לאהבה ולנשמה שבנו מוסתרת

סימפוניה רומית סימפוניה של הנפש
שעולה ויורדת מצחיקה ומחפשת
את המקום הפנוי לכניסה של
הרגשות היפות והטובות של הלב
שהולך איתנו כל חיינו וכל רגע