אמרת לי שאם אבגוד אתה מיד תדע לדבר הזה לא האמנתי אפילו לשנייה וצדקתי, לא גילית והסוד נשאר איתי והוא איתי בכל מקום ולא יוצא מפי לעד הוא ישמר זוהי תקוותי כדי שאוכל להיות איתך ואתה איתי