האם אתה זוכר, את האנשים שפגשת?

האם אתה זוכר, את המקומות אליהם הגעת?

מכל המראה, בכל נחיתה

נע בכיוון החצים, אל מקום לא ברור

מעורפל וחסר שילוט

מתעורר בבתי מלון קטנים

בעיירות זרות,

עצמך, אתה היחידי שמכיר

האם אתה יודע, מתי הבוקר עולה?

האם אתה יודע, מתי הלילה חוזר?

אתה נשאר מאחור

מחפש כתובת לא מוכרת

מגע של אישה, שתציל אותך מזרות

האם אתה זוכר את התאריכים?

האם אתה זוכר, את היום הראשון?

בבית קטן, חדר לבן, אתה מנסה להתגעגע

אתה לא יודע, למה, למי

יש זיכרון הוא לא מרפה

מה אתה שומר בתוכו

מבקש לחזור אליו, צעד אחר צעד

תנסה לא לטבוע בנהר השוצף

כמו צייר, המבקש לצייר את אותו קו

אתה הולך בנתיבים

האם אתה יודע, מה כתוב בשלטים?

האם אתה מבין, מה אומרים הקולות?

בתחנות מעבר, אתה מחפש את היציאה

מקשיב ברקע לשיר ישן

לא יכול שלא להתגעגע

לא יכול שלא לחכות,

למשהו טוב שיכה בך, יעמיד אותך מחדש

ואתה מבקש להישאר ער

עד סוף הלילה

לראות את השמש זורחת

את הכוכבים צוללים בחשכה

אולי תלך לחפש אחריהם

האם אתה זוכר, את הדרך חזרה?

האם אתה זוכר, למה אתה כאן, ואת מי אתה מבקש?

מביט במראה, שנייה לפני שאתה יוצא שוב לדרך

מחפש את הדמות, מחפש את המבט

האם אתה מכיר את עצמך, בכל מקום אליו אתה מגיע?

האם אתה זוכר מי אתה, בכל מקום בו הרגל שלך דורכת?