אלו הילדות הרעות

האוחזות בידן סיגריה

ומפריחות עיגולי שנאה לכל עבר.

הנאחזות זו בזו בשעת כאבן

וביום אביב מפנות את המבט

 

אלו הילדות הרעות

החושפות את בשרן לעיני כל

ומהלכות ברעש, טופפות בעקביהן.

המפקירות את עצמן בזרועות גבר זר

ואת דברי אמא הטובה שוכחות לעד

 

אלו הילדות הרעות,

שאיבדו עצמן לדעת אחרים.