אני רוצה לפתוח
בלב שלך חלון.
בלב שלך לשלוח
שלום שלי חלום.