התראה כאן ילדי
העולם הגדול
כה יפים הפרחים
מה יפה כאן הכל

התראה זאת ילדי
העולם הוא עגול
ולאן שתלך תחזור
ומה שעשיתך נחרט ונרשם
וכל מעשיך
הם סוד נעלם

התראה הו ילדי התראה
כה ענוג וכה רך המראה
כה נעים מלטף
מתענג מתחכך
בשלל הצבעים הריחות
האדם הוא בלה
והכל כאן כלה
רק הנצח הטוב
זה הסוף.

התראה כאן ילדי
האורות מאירות
והדרך זורקת מרחב
התראה השמים
צבועים בהרות
והשמש פועלת מיטב
התראה עננים
משייטים בקלילות
והטל עליהם מתרונן
התראה הירח נמצא בלילות
ועל שלל כוכבי מגונן
התראה הפרחים בגינה שצמחו
ופרחו והפרו שושנים
התראה העצים לפרות מה נתנו
 ועלים חדשים שפורחים

התראה הו ילדי המכלול
התראה כאן ילדי את הכל
העולם הגדול-
הכנה לטרקלין - זה ההול

התראה כאן ילדי
הנצח עלום
וכל העולם תעלומה
והטבע הטביע
בטביעת אצבעו את הסוד
והכל כאן אפוף מסתורין

התבין כן ילדי
מקלעי נשמתך
והיא מטלטלת כמוני
התדע התשכיל
להבין מטרתך
ולראות בה את קו השוני

התראה הו ילדי
הצבעים הריחות
התנשום הקולות אל ליבך
התראה הו ילדי
התמונות היפות
העולם כאן נברא בשבילך!


 ואתה היצור 
שאף פעם אין לו די
הכלה הנתון לחסדי
אתה היצור החושב כי מבין
ועבודת מחקרך כאן מכין
אתה כאן ילדי
הקטן – הגדול
בשבילך, כן ילדי
העולם הגדול

 

והכל כאן הוא סוד
הנצח ההוד
הכל כאן נטבע נעלם
אך לך כאן ילדי
התפקיד הגדול
לגלות מטרתך בעולם

 

התבין כן ילדי
העולם הוא פרוסדור
העולם הגדול הוא ההול
ובסוף כל מלון – החשבון
ולכל התפקיד לו הוחל
ולכל בו החוט שהושחל
והכל כאן מושלם
והכל כה עצום
והכל כאן עולם
ואנחנו מאום

ואתה בני הבט
וראה מי ברא
מי נתן מי טבע
וידו כאן הראה
הוא היפה והטוב
הוא הסוד וההוד
הוא הנצח הרחמים והאהבה
סמל השלמות האיתנה

והוא שיצר
שנתן העניק
הוא שרצה להיטיב
הוא שצבע שפיסל וטבע
הוא שחיים בנו הנשים
הוא שממנו כל המכלול
ולנו נתן את ההול
לו ההלל התודה והערכה
השיר, הזמרה, הברכה

כי לו נאה לקלס לשורר
להביע גדלותו ותפארת עוזו
כי לו נאה לשבח ולרומם
להביע את הוד מלכותו
עיניים לשאת, לרום השמים
להביט, להתבונן ולהתרשם
וכמו מאילו תתפרץ הקריאה
"מה רבו מעשיך השם"!