בני האדם הם שני יצורים

מתלכדים על ידי גורמים מצריים

נושאים עימם תפילה תמיד בלב

אך את פשר הברירה שומרים בלב

 

חיפזון וזדון איתם תמיד לוקחים

בשל המצב הם כ"כ אנושיים

נסה לחשוב על צורת החיים

ותבין לאט לאט שהם פשטניים

 

צחוק התבונה תמיד יוביל אותך

אך תנסה לכבוש כמה שיותר

יצא לך המיץ זה ברור

...אך תדע תמיד בלב

שאתה הוא האחד שמלבב