במקום שאליו אני הולך,
לא תמיד היו רבים לפני.
לפעמים השאירו,
לפעמים לא.
לפעמים הלכתי בדרכים שוממות,
לפעמים צדקתי,
לפעמים לא.
יש מדרכות,
שבהן יש מורה דרך,
ואתה הולך אחריו,
ויש דרכים,
שהדרך הולכת אחריך.