הוא התגלגל לאיטו,
במורד.
לא התלבט יותר מדי.
כלומר, היו פניות, אז הוא פנה כמו אלה שפנו לפניו.
טוב, לכן הוא כדור.

הוא הלך לאיטו,
במעלה.
הוא התלבט, אבל לא יותר מדי.
היו פניות, והוא פנה.
לפעמים, כמו אלו שפנו לפניו. 
לפעמים גם לא,
מה שהוא חשב.
לא דווקא נגדם, 
לא דווקא איתם.
לכן הוא בנאדם.

כשהוא הולך,
המדריך שלו,
הדרך שלו,
הם שקובעים את הפניות.
ולא סתם, 
דרך אגב.

יש שמעגלים,
ומתעגלים,
מתגלגלים,
לרוב מטה,
גם אם מהר.