היא כותבת

על גבי דף נייר

ממחטה

חתיכת עץ

אבן

חול

אבק

באוויר

חתיכות של עלים

אדים של המים

רק על הקבר שלו היא לא כותבת