שכחתי איך קוראים לי שקמתי באמצע השינה לא ידעתי מה העיר אותי אולי איזה סוג של הארה את מה שאני צריכה לעשות עכשיו הייתי צריכה לעשות עשר שנים קודם לכן התעצלתי ועכשיו אני משלמת את הריבית הגבוהה יש לי כמה סידורים אחרונים אבל עוד מעט אני אהיה מוכנה אני אעשה את מה שהתבקשתי אני אבליג אני שונאת להיות חרוצה בדברים שצריך להיות עצלנית בהם אני שונאת להיות עירנית שהשמש כבוייה אני רוצה ליפול חזרה