הייתה תמימה

כזאת יפה...

רצתה לחיות, ולאהוב ולא לחשוב,

על מה שרע לחשוב על מה שטוב...

חלום קטן שרק ביקשה לא התממש לעולם,

היא לא  רצתה להיות שונה מאף אחד

היא לא יודעת

היא לא שומעת

היא רק פוגעת, בעצמה

את הכל הם לקחו לה ,

את החיים הרסו לה

שלא ישובו ,לעולם..

היא בוכה,

והיא בתוך הקצב שלה

היא הוזה,

והיא בתוך הסרט שלה,

כל יום היא דמות אחרת , בעיר אחרת , נראית אחרת בשבילה,

והיא בתוך הסרט , ואין בו צבעים, אין בו דמויות אין שחקנים

והיא בתוך הסרט ואין מי שיציל אותה...

היא לא יודעת ,

היא לא שומעת ,

היא רק פוגעת ועוד פוגעת בעצמה

את הכל הם דחפו לה

את החיים מחקו לה

שלא תראה עוד לעולם

והיא לבד רוקדת , ואין מי שיזמין אותה...

היא הוזה .....

הייתה תמימה ,

כל כך יפה.